Vlečky DPOV, a.s.


DPOV, a.s. sděluje dle ust. § 22a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v účinném znění (ZoD), že všechny vlečky DPOV, a.s. jsou:

veřejně nepřístupné,

a to z důvodu dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť slouží výhradně potřebě svého vlastníka.