Aktuality


  • Restaurační vozy projdou přestavbou, vzniknou z nich bistrovozy s oddíly 1. třídy Vyšší efektivitu provozu dálkových linek, rozšíření služeb v oblasti gastronomie na palubě vlaků Českých drah a zvýšení kapacity spojů ve stále více poptávané 1. třídě umožní přestavba restauračních vozů na bistrovozy. První z nich mají být uvedeny do provozu v prvním pololetí příštího roku. „Naše restaurační vozy a jejich nabídka jídel a nápojů jsou v mezinárodním měřítku velmi oceňované, proto ...
  • ACRI news 4/2017: DPOV, a.s., je významný hráč v oboru opravárenství Článek v ACRI news 4/2017: DPOV, a.s., je významný hráč v oboru opravárenství PDF ke stažení: ACRI_4_2017_DPOV .
  • Vlečky DPOV, a.s. DPOV, a.s. sděluje dle ust. § 22a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v účinném znění (ZoD), že všechny vlečky DPOV, a.s. jsou: veřejně nepřístupné, a to z důvodu dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť slouží výhradně potřebě svého vlastníka.
  • Reportáž ČT – CityElefant v přerovském podniku DPOV Už 10 let vracejí lesk vlakům CityElefant v přerovském podniku DPOV. Vlaky, které znají cestující především z pražského a středočeského regionu, do Přerova putují do opravy přes celou republiku. Jde o jediné středisko v Česku vybavené tou nejmodernější technologií. Odkaz na video
  • Uveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie Uveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie a výzva k odevzdání akcií a sdělení čísla majetkového účtu Představenstvo společnosti DPOV, a.s., IČ 277 86 331, se sídlem Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3147 (dále jen „Společnost“),   uveřejňuje v souladu s ust. § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ...