Vedení společnosti


Představenstvo DPOV, a.s.

Ing. Roman Kott – předseda představenstva, obchodní a technický ředitel
e-mail: kott@dpov.cd.cz

Ing. Břetislav Polešovský – člen představenstva, ekonomický ředitel
e-mail: polesovsky@dpov.cd.cz

Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D. – člen představenstva
e-mail: kocourek@dpov.cd.cz

 

Asistentka předsedy představenstva

Bc. Marie Mašková
tel.: +420 720 069 569
e-mail: maskova@dpov.cd.cz

 

Vedoucí kanceláře představenstva DPOV, a.s.

Mgr. Jana Svobodová
tel.: +420 702 126 492
e-mail: svobodovaj@dpov.cd.cz

 

Dozorčí rada DPOV, a.s.
Ing. Miroslav Kupec – předseda Dozorčí rady DPOV, a.s.

Členové Dozorčí rady DPOV, a.s.:
Karel Dvorský, Pavel Hronovský, Ing. Alois Mačák, MBA, Ing. Jan Nečas, Ing. Rostislav Novák