Vedení společnosti


Představenstvo DPOV, a.s.

Ing. Roman Kott – předseda představenstva, obchodní a technický ředitel

e-mail: kott@dpov.cd.cz

Ing. Břetislav Polešovský – člen představenstva, ekonomický ředitel

e-mail: polesovsky@dpov.cd.cz

Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D. – člen představenstva

e-mail: kocourek@dpov.cd.cz

 

Vedoucí kanceláře představenstva DPOV, a.s.

Mgr. Jana Svobodová, tel.: +420 702 126 492
e-mail: SvobodovaJ@dpov.cd.cz

 

Dozorčí rada DPOV, a.s.

Ing. Miroslav Kupec – předseda Dozorčí rady DPOV, a.s.

Členové Dozorčí rady DPOV, a.s.:

Karel Dvorský, Pavel Hronovský, Ing. Alois Mačák, MBA, Ing. Jan Nečas, Ing. Antonín Tesařík