Nabídka materiálu k prodeji


V případě dotazů na technický stav materiálů a ND, dokumentů kontroly a příslušných certifikátů kontaktujte vedoucí skladů příslušného Provozního střediska oprav DPOV, který je uveden u každého materiálu v tabulce.

V případě dotazu na cenu materiálu kontaktujte Oddělení obchodu DPOV, vedoucí oddělení obchodu Marek Štefanský, Ing., Husova 635/1b, 750 02 Přerov, M: +420 601 060 450, E: marek.stefansky@dpov.cz.

Nabídka materiálu k prodeji 4. 10. 2023