Certifikace pracovišť


Našim zákazníkům nabízíme kvalitní služby, o čemž svědčí i to, že jsou všechna naše pracoviště certifikována v systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008. Kvalita nabízených služeb a technický rozvoj pracovišť, ovšem není vše. Naše společnost se již řadu let úspěšně zabývá otázkou účinné ochrany životního prostředí a úzkostlivě dbá na dodržování legislativních předpokladů. Proto také akciová společnost DPOV, a.s. prošla úspěšným certifikačním procesem a získala významný certifikát o shodě systému řízení ochrany životního prostředí s normou ČSN EN ISO 14001. Mimo tyto stěžejní certifikáty jsou též certifikována specializovaná pracoviště a procesy např. opravna tlakových rozvaděčů, pracoviště kolovky, defektoskopie, svařování a mnoho dalších.