Závazné podmínky pro příjem elektronických faktur


Závazné podmínky pro příjem elektronických faktur společností DPOV, a. s.

Pro automatický příjem elektronických faktur platí dále uvedené podmínky:

 1. Elektronickou fakturou se pro účely Závazných podmínek rozumí faktura, zálohová faktura, daňový doklad o přijaté platbě, opravný daňový doklad, platební kalendář a splátkový kalendář.
 2. Elektronickou fakturu je nutno zaslat na e-mailovou adresu dodavatel@dpov.cz.
 3. Seznam vašich e-mailových adres, ze kterých budou odesílány faktury (včetně jejich aktualizací) zašlete na adresu sekretariat@dpov.cz.
 4. Elektronická faktura, která bude zaslána do jiné emailové schránky, nebude považována za doručenou.
 5. Elektronická faktura bude přijata pouze ve formátu PDF. Umožňuje-li to váš informační systém, zasílejte také soubor ve formátu ISDOC společně s PDF.
 6. Každá emailová zpráva musí obsahovat pouze jednu fakturu. Součástí zprávy mohou být i přílohy k faktuře. Přílohy musí být v samostatném souboru/ech. Názvy souborů musí být složeny pouze z alfanumerických znaků, bez mezer (mezery lze nahradit podtržítkem) a nesmí přesáhnout 80 znaků.
 7. PDF faktura nesmí být komprimována a soubor nesmí být uzamčen. Uzamčení souboru brání jeho dalšímu zpracování.
 8. Název souboru PDF s fakturou musí obsahovat některé z těchto slov: „faktura“, „invoice“, „ar_“ „fa“, „fv“, „vf“, „inv“, „rechnung“, „dobropis“, „vrubopis“, „zaloha“, „záloha“, „z4p_sk“ „danovydoklad“, „vyuctovani“, „platebni_kalendar“ nebo „dd“.
 9. Každá faktura může mít přílohy formátu: CER, CRT, DER, DOC, DOCX, EDI, FO, GIF, HTM, HTML, ISDOC, JFIF, JPEG, JPG, MP2, MP3, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPG, ODP, ODS, ODT, P7B, P7C, P7F, P7M, P7S, PDF, PK7, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIF, TIFF, TSR, TST, TXT, WAV, XLS, XLSX, XML, ZFO. Přílohy ve formátu PDF nesmí v názvu obsahovat řetězce identifikující elektronickou fakturu, jak je uvedeno v bodě 8. Takový e-mail bude vrácen jako nepřijatý.
 10. E-mail s elektronickou fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
 11. E-mailová adresa, ze které bude přicházet do emailové schránky pro doručování elektronických faktur nevyžádaná pošta (SPAM), bude v systému DPOV, a. s. zablokována.
 12. Při nesplnění kterékoliv z výše uvedených podmínek není elektronická faktura doručena. Nedoručením elektronické faktury nevznikají dodavateli žádná práva.
 13. Faktury nesplňující uvedené podmínky budou odesílány zpět dodavateli na e-mailovou adresu, ze které byly odeslány.
 14. Kontaktní e-mail DPOV pro řešení technických otázek elektronického doručování faktur je info@dpov.cz.
 15. Kontaktní telefon DPOV pro řešení otázek spojených s vlastním zaúčtováním faktur je dán smlouvou nebo objednávkou, ke které se faktura vztahuje.
 16. Upomínky zasílejte na mailovou adresu sekretariat@dpov.cz.
 17. Ostatní písemnosti (vč. návrhy zápočtů apod.) je nutno doručovat elektronicky e-mailem pouze na adresu sekretariat@dpov.cz nebo do datové schránky anebo v listinné podobě na stanovené doručovací adresy.