Skupina ČD


DPOV, a.s. je jako dceřiná společnost akciové společnosti České dráhy, a.s. členem Skupiny České dráhy.

Společnost DPOV, a.s. je podrobena jednotnému řízení společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039. Jediným akcionářem společnosti České dráhy, a.s. je Česká republika. Vize a cíle.

Do Skupiny ČD, a.s. patří například:

  • ČD Cargo, a.s., se sídlem Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ 28196678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12844
  • Dopravní vzdělávací institut, a.s., se sídlem Praha 3 – Žižkov, Husitská 42/22, PSČ 130 00, IČ 27378225, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10168
  • Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4 – Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025
  • Kompletní seznam

Akciová společnost České dráhy vznikla 1. ledna 2003 na základě zákona 77/2002 Sb. jako jeden z nástupnických subjektů původní státní organizace České dráhy. Byla založena jako společnost integrující v sobě činnosti dopravního podnikání v přepravě osob a zboží spolu s podnikáním v oblasti provozování železniční dopravní cesty v rozsahu celostátních a regionálních drah vlastněných státem.

Nástupnické organizace

Transformací státní organizace České dráhy vznikly tři nástupnické organizace.

  • Akciová společnost České dráhy, která poskytuje služby v osobní a nákladní dopravě a zabezpečuje provozuschopnost železniční dopravní cesty.
  • Státní organizace Správa železniční dopravní cesty, která hospodaří s majetkem státu a mimo jiné poskytuje železničním dopravcům přístup na dopravní cestu a zabezpečuje modernizaci dopravní infrastruktury.
  • Drážní inspekce jako organizační složka určená pro zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí.