Hlavní opravy železničních kolejových vozidel


     Hlavní oprava – EH – je nejvyšší možný stupeň a rozsah opravy, kterou lze na hnacím vozidle provést.

  • elektrická lokomotiva řady 150
  • elektrická lokomotiva řady 151
  • elektrická lokomotiva řady 162
  • elektrická lokomotiva řady 163
  • elektrická lokomotiva řady 362
  • elektrická lokomotiva řady 363
  • elektrická jednotka řady 460
  • elektrická jednotka řady 471