Ostatní opravy a služby


Do ostatních oprav spadají převážně neplánované opravy železničních kolejových vozidel po mimořádných událostech a všechny další opravy, které nepatří do kategorie hlavních či vyvazovacích oprav.

  • provozní údržba vozidel
  • opravy po násilném poškození
  • opravy po vykolejení
  • opravy po požárech
  • opravy historických vozidel
  • zprovozňování kanibalizovaných vozidel
  • odzkoušení vozidel na VN zkušebně
  • opravy havarovaných celků vozidel
  • svařování a defektoskopie
  • legislativní činnost